Vilkår og betingelser

Når du tilgår eller bruger CURVEx-websitet, CURVE-tjenesten, andre eventuelle applikationer (herunder mobilapplikationer), som CURVEx stiller til rådighed eller du kan købe (samlet benævnt “tjenesten”), accepterer du, at du, uanset adgangsmetode og uanset brugertype, er bundet af CURVExs Terms of use (anvendelsesvilkår), politik om beskyttelse af personoplysninger, fællesskabsregler og betalingsbetingelser.

Tjenesten ejes og kontrolleres af CURVEx ApS (“CURVEx” i disse anvendelsesvilkår).

Disse anvendelsesvilkår påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser.

Accept af disse anvendelsesvilkår, er et krav for at kunne tilgå tjenesten.

Der kan være situationer, hvor vi tilbyder specialfunktioner med tilhørende selvstændige vilkår og betingelser, som gælder ud over disse anvendelsesvilkår. I det omfang vilkår og betingelser for en sådan specialfunktion er i konflikt med disse anvendelsesvilkår, er specialfunktionens vilkår og betingelser gældende.

Grundlæggende vilkår

1. Du skal være mindst 16 år for at bruge tjenesten, medmindre din nationale lovgivning/jurisdiktion angiver at en lavere minimumsalder er lovlig.

2. For at bruge tjenesten, skal du oprette/verificere dig med din google mail. I den forbindelse accepterer du, at CURVEx gives adgang til nogle af enkelte dele af dine personoplysninger gennem din google mail.

4. Du er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, og du accepterer, at du på alle tidspunkter vil hemmeligholde dit brugernavn og adgangskode, og at du ikke vil sælge, overdrage, meddele en brugsret til eller uddelegere din konto, dine følgere, dit brugernavn eller dine kontorettigheder. Med undtagelse af personer eller virksomheder, som har udtrykkelig tilladelse til at oprette konti på vegne af deres medarbejdere eller kunder, accepterer du, at du ikke vil oprette en konto for andre end dig selv. Du garanterer også, at alle de oplysninger, du til enhver tid videregiver eller har videregivet til CURVEx, da du tilmeldte dig, er korrekte og aktuelle og at du til hver en tid vil holde dine oplysninger korrekte, aktuelle og ajourførte.

Hvis du har mistanke om, at nogle har skaffet sig uberettiget adgang til din konto, misbruger dit navn eller virksomhed, bedes du omgående kontakte hello@curvex.dk.

5. Du accepterer, at du ikke vil opsøge, indsamle eller bruge loginoplysninger tilhørende andre CURVEx-brugere.

6. Du må ikke smæde, forfølge, genere, misbruge, chikanere, give dig ud for eller intimidere personer eller enheder, og du må ikke slå private eller fortrolige oplysninger op offentligt via tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, dine eller andres kreditkortoplysninger, personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller tilsvarende nationale id-numre, ikke-offentlige telefonnumre eller ikke-offentlige e-mailadresser.

7. Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller ikke-tilladte formål. Du accepterer, at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser (fx internationale, europæiske, statslige, nationale og lokale anerkendte bestemmelser), der gælder for din brug af tjenesten og dit indhold (som defineret nedenunder), herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret, immaterialret, persondataret, strafferet samt regler fastsat i henhold til fødevarelovgivningen.

8. Du er alene ansvarlig for dine eventuelle data, oplysninger, brugernavne, applikationer, links og andet indhold eller materiale (samlet benævnt “indhold”), som du sender, viser på eller kobler op via tjenesten.

9. Du garanterer, at du ejer det indhold, du slår op på eller via tjenesten, eller på anden måde har ret til at tildele de rettigheder og licenser til indholdet, som angives i disse anvendelsesvilkår, at dine opslag og din brug af dit indhold på eller via tjenesten ikke overtræder eller krænker rettigheder tilhørende tredjepart, herunder uden begrænsning rettigheder i relation til privatlivets fred, publicity, ophavsret, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder, at du vil betale alle royalties, gebyrer, skatter, afgifter, moms og andre eventuelle beløb i relation til det indhold, du slår op på eller via tjenesten, og at du har juridisk ret og kapacitet til at acceptere disse anvendelsesvilkår i din jurisdiktion. Ved at tilgå CURVExs-tjenester accepterer du og giver dit fulde samtykke og et fuldt, ikke-betalt licens, til at CURVEx kan markedsføre, promovere og fremvise dit varemærke, logo og firmanavn på CURVExs hjemmeside, tjenester, sociale medier og andre interne samt eksterne materialer eller reklamekampagner. Hvis du ønsker at tilbagekalde denne licens, bedes du kontakte hello@curvex.dk.

10. Du må ikke redigere, ændre, tilpasse eller forandre tjenesten eller andre websites for at give et falskt indtryk af, at tjenesterne er knyttet til CURVExs tjenester eller CURVEx generelt.

11. Du må ikke tilgå CURVExs private API ved hjælp af andre metoder end dem, som CURVEx har tilladt. Brug af CURVExs API er underlagt et separat sæt vilkår, som kan læses nedenfor.

12. Du må ikke bruge domænenavne eller webadresser i dit brugernavn uden virksomhedens eller tredjepartens forudgående skriftlig tilladelse.

14. CURVEx forbeholder sig ret til at annullere ethvert brugernavn uanset årsag. CURVEx har ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne, redigere, blokere og/eller overvåge indhold eller konti med indhold, som efter CURVExs skøn overtræder disse anvendelsesvilkår.

15. Du må ikke forstyrre eller afbryde tjenesten, servere eller netværk, som bruges af tjenesten, herunder gennem overførsel af orme, virus, spyware, malware eller anden skadelig eller nedbrydende kode. Du må ikke indsætte indhold eller kode eller på anden måde ændre eller forstyrre gengivelsen eller visningen af CURVEx-sider i en brugers browser eller på en brugers enhed.

16. Du må ikke bruge tjenesten til at oprette konti ved hjælp af uautoriserede midler, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af en automatisk enhed, et script, en bot, spider, crawler eller scraper.

17. Du må ikke forsøge at hindre andre i at bruge eller have gavn af tjenesten, og du må ikke opfordre til eller muliggøre at overtræde disse anvendelsesvilkår eller andre CURVEx-vilkår.

18. I tilfælde af overtrædelse af disse anvendelsesvilkår eller CURVExs øvrige vilkår, har CURVEx ret til efter eget skøn at lukke din CURVEx-konto. Du forstår og accepterer, at CURVEx hverken kan eller vil holdes ansvarlig for måden du anvender tjenesten, da dette er betinget af på egen risiko. Hvis du overtræder disse anvendelsesvilkår eller hensigten med dem eller på anden måde udsætter CURVEx for risiko eller mulig juridisk eksponering, kan CURVEx forhindre dig i at anvende hele eller dele af tjenesten.

19. Du accepterer, at CURVEx må kontakte dig, uden yderligere samtykke, med hensyn til, men ikke begrænset til, tilbud vedrørende produkter og tilbud i appen. 

20. Du accepterer, at du er ansvarlig for at afholde alle de datagebyrer, du pålægges i forbindelse med din brug af tjenesten.

Generelle betingelser

Du accepterer, at CURVEx ikke er ansvarlig for og ikke godkender indhold, der slås op på tjenesten. CURVEx er ikke forpligtet til at screene, overvåge, redigere eller fjerne indhold. Hvis dit indhold overtræder disse anvendelsesvilkår, er du juridisk ansvarlig for det pågældende indhold. CURVEx kan ikke holdes ansvarlig for eventuel ulovligt indhold på CURVExs tjenester uploadet.

CURVEx forbeholder sig ret til at fjerne eventuelt indhold fra tjenesten uanset grund og uden forudgående varsel. Indhold, som fjernes fra tjenesten, lagres muligvis fortsat af CURVEx. Disse situationer er nærmere beskrevet i CURVExs politik om beskyttelse af personoplysninger.

CURVEx forbeholder sig ret til at ændre eller lukke tjenesten eller din adgang til tjenesten til enhver tid uanset årsag og uden forudgående varsel og erstatningspligt over for dig hvis CURVEx finder dette nødvendigt. Hvis CURVEx lukker din adgang til tjenesten, eller deaktiverer din konto og andre data ikke længere tilgængelige via din konto.

I tilfælde af lukning bortfalder alle de brugsrettigheder og andre rettigheder, som du er blevet tildelt i henhold til disse anvendelsesvilkår, øjeblikkeligt. I tilfælde af tilkøb via tjenesten, vil CURVEx automatisk opsige dine abonnementer mv. fra den dag hvor din konto lukkes ned. Du vil således kunne blive faktureret for en periode efter din konto de facto er lukket.

CURVEx forbeholder sig ret til efter eget skøn at foretage løbende ændringer i disse anvendelsesvilkår (“opdaterede vilkår”). CURVEx forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer eller opdateringer til denne politik om anvendelsesvilkår. CURVEx opfordrer dig derfor til at gennemse politikken med jævne mellemrum. CURVEx underretter dig om eventuelle ændringer eller opdateringer, efter omstændighederne, hvor disse vurderes at være væsentlige. Med din fortsatte brug af CURVEx eller tjenesten, efter ændringer til politik om anvendelsesvilkår, accepterer du disse ændringer.

Du accepterer, at CURVEx har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, accepterer de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel nærmere fastsat dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt. Eventuelle tvister, der måtte opstå forud for ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, er underlagt disse anvendelsesvilkår.

Tjenesten eller den kommunikation, du modtager fra/via tjenesten, indeholder muligvis links til websites eller funktioner fra tredjepart. Der kan også være links til websites eller funktioner fra tredjepart i billeder eller kommentarer på tjenesten. Der findes muligvis også funktioner på tjenesten, som tillader interaktion mellem tjenesten og et website eller en funktion fra tredjepart, herunder applikationer, som forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med et website eller en funktion fra tredjepart. CURVEx kontrollerer ikke nogen web-tjenester fra tredjepart eller det tilhørende indhold. Du accepterer udtrykkeligt, at CURVEx ikke på nogen måde er ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tjenester eller funktioner fra tredjepart. Alle former for korrespondance eller forretningsaftaler med tredjeparter via tjenesten er udelukkende mellem dig og den pågældende tredjepart. Du kan efter eget skøn og på egen risiko vælge at bruge applikationer, der forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med en tjeneste fra tredjepart (herefter enkeltvis benævnt “applikation”), og en sådan applikation kan interagere med, oprette forbindelse til eller indsamle og/eller trække oplysninger fra og til din profil på tjenesten. Ved at bruge sådanne applikationer accepterer og bekræfter du følgende:

  • Hvis du bruger en applikation til at dele oplysninger, accepterer du, at der deles oplysninger om din profil på tjenesten,

  • Din brug af en applikation kan medføre, at der offentliggøres eller knyttes oplysninger, der kan identificere dig personligt, til dig, også selvom CURVEx ikke har leveret oplysningerne

  • Din brug af en applikation sker efter dit eget valg og på din egen risiko, og du er forpligtet til at skadesløs-holde CURVEx-parterne (som defineret nedenfor) for aktivitet i relation til applikationen.

CURVEx tillader ikke crawling, scraping, cachelagring og enhver anden adgang til indhold på tjenesten via automatiserede metoder, herunder, men ikke begrænset til, brugerprofiler og billeder (undtagen i forbindelse med standardprotokoller for søgemaskiner eller teknologier, som bruges af en søgemaskine med CURVExs udtrykkelige tilladelse).

Du accepterer, at CURVEx muligvis ikke altid kan identificere betalte tjenester, sponsoreret indhold eller kommerciel kommunikation.

Tjenesten omfatter indhold, som ejes af CURVEx, eller som CURVEx har en brugsret til (“CURVEx-indhold”). CURVEx-indhold er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder mv., og CURVEx ejer CURVEx-indholdet og tjenesten og alle tilhørende rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre eller skjule eventuelle bemærkninger om ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre bemærkninger om patentbeskyttede rettigheder i eller i forbindelse med CURVEx-indholdet, og du må ikke gengive, ændre, tilpasse, udføre, vise, offentliggøre, distribuere, overføre, udsende, sælge, licensere eller på anden måde udnytte eller oprette afledte værker af CURVEx-indholdet.

CURVEx-navnet og -logoet er varemærker tilhørende CURVEx og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden CURVExs forudgående skriftlige tilladelse, undtagen i overensstemmelse med vores retningslinjer for brandet, som også fremgår af denne politik. Endvidere er alle sideoverskrifter, tilpassede grafikker, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende CURVEx og må ikke kopieres, imiteres eller bruges hverken helt eller delvist uden CURVExs forudgående skriftlige tilladelse.

Det er CURVExs hensigt, at tjenesten skal være tilgængelig så meget som muligt. Der vil dog være situationer, hvor tjenesten muligvis bliver afbrudt, herunder, men ikke begrænset til planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, opdateringer, nødreparationer eller på grund af fejl på telekommunikationslinjer og/eller i udstyr.

CURVEx er ikke en sikkerhedskopieringstjeneste, og du accepterer, at du ikke kan bruge tjenesten til sikkerhedskopiering eller lagring af dit indhold. CURVEx er ikke ansvarlig for eventuel ændring, indstilling eller afbrydelse af tjenesten eller for mistet indhold. Du accepterer, at internettet er i risiko for sikkerhedsbrud, og at indhold eller andre oplysninger, der sendes eller opbevares på tjenesten, muligvis ikke er sikre.

Sletning af konto.

Hvis du ikke længere ønsker at være bruger på CURVEx, kan du enten deaktivere eller slette din konto.

På CURVE-people kan du deaktivere din CURVE-bruger under dine profilindstillinger via appen. Hvis du ønsker at slette din konto, skal du sende en mail til hello@curvex.dk.

Anmeldelse af krænkede ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder

CURVEx respekterer andre personers rettigheder og forventer, at du gør det samme.

Overtrædelse og krænkelse af andres immaterielle rettigheder, vil medføre øjeblikkelig deaktivering af din konto, og vil i sidste ende kunne retsforfølges af den krænkende part.

CURVEx deler muligvis dine personoplysninger samt øvrige oplysninger i forbindelse med en eventuel overtrædelse af enhver lovgivning med relevante parter og offentlige myndigheder, herunder bl.a. anklagemyndigheden, politiet, kommuner og SKAT, samt tilsvarende myndigheder i andre jurisdiktioner, der har en saglig og særlig interesse i brugen af de oplysninger, der findes/har fandtes på CURVEx, hvis CURVEx er i god tro om, at CURVEx er forpligtet til at udlevere disse data i henhold til gældende lov i den pågældende jurisdiktion. Det være sig i form af chatbeskeder, kontaktoplysninger mv. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at dine data kan blive udleveret til disse myndigheder. Du kan læse mere om indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger i CURVExs politik om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres som den er og forefindes, med alle tilhørende fejl og mangler. Hverken CURVEx eller deres stiftere, medarbejdere, ledere, bestyrelse eller agenter (samlet benævnt “CURVEx-parterne”) giver i det omfang, det er tilladt ved lov, nogen form for garanti eller godkendelse hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår:

  • Tjenesten

  • CURVEx-indhold

  • Brugerindhold

  • Sikkerhed i forbindelse med overførsel af oplysninger til CURVEx eller via tjenesten.

CURVEx-parterne fraskriver sig endvidere hermed alle garantier både udtrykkelige og underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkende natur, adkomst, kutyme, handel, uforstyrret nydelsesret, systemintegration og beskyttelse mod computervirus.

CURVEx garanterer ikke, at tjenesten vil være fri for fejl eller afbrydelser, at fejl vil blive udbedret, eller at den tjeneste eller server, der stiller tjenesten til rådighed, er fri for skadelige komponenter, herunder, men ikke begrænset til, virus. CURVEx giver ingen garantier om, at oplysningerne (herunder eventuelle anvisninger) på tjenesten er nøjagtige, komplette eller relevante. Du accepterer, at din brug af tjenesten udelukkende sker på din egen risiko. CURVEx garanterer ikke, at din brug af tjenesten er lovlig i bestemte jurisdiktioner, og CURVEx fraskriver sig udtrykkeligt sådanne garantier. Nogle jurisdiktioner begrænser eller tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier eller andre garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig, i det omfang du og disse anvendelsesvilkår er underlagt sådanne jurisdiktioners love.

Med din adgang til eller brug af tjenesten garanterer du, at dine aktiviteter er lovlige i enhver jurisdiktion, hvor du tilgår eller bruger tjenesten.

CURVEx godkender ikke indhold og fraskriver sig specifikt enhver form for ansvar eller garanti i forhold til personer eller enheder for eventuelle tab, skader (både faktiske skader, følgeskader, pønale skader og andre skader), personskade, erstatningsansvar eller andre former for erstatning eller ansvar baseret på eller som følge af indhold, adfærd eller efterfølgende samarbejde på baggrund af indhold og brug af tjenesten.

CURVEx samt CURVEx-parterne kan ikke holdes ansvarlige overfor for dig og for eventuelle tab eller skader uanset art (herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, økonomiske, pønale, særlige, tilfældige tab eller skader eller følgeskader) i direkte eller indirekte relation til: (a) tjenesten, (b) CURVEx-indhold, (c) brugerindhold, (d) din brug af eller manglende adgang til at bruge tjenesten eller tjenestens funktionsmåde, (e) din brug eller andre CURVEx-brugeres brug af tjenesten i strid med CURVExs vilkår, (f) eventuelle handlinger i forbindelse med en undersøgelse foretaget af CURVEx-partnerne eller politiet samt overordnede myndigheder vedrørende din eller en anden parts brug af tjenesten, (g) eventuelle handlinger foretaget af ejere af ophavsrettigheder eller immaterielle rettigheder, (h) eventuelle fejl eller mangler i tjenestens drift eller (i) eventuelle skader på en brugers computer, mobilenhed eller andet udstyr eller teknologi, herunder, men ikke begrænset til skader som følge af sikkerhedsbrud eller virus, bugs, manipulation, svindel, fejl, mangler, afbrydelser, defekter, forsinkelser i driften eller transmissionen, fejl på computerlinjen eller netværksfejl eller andre tekniske fejl eller fejlfunktioner, herunder, men ikke begrænset til mistet indtjening, mistet goodwill, datatab, driftsstop, nøjagtighed af resultater eller computerfejl eller fejlfunktioner. Dette gælder også selvom der er tale om forudsigelige fejl, eller CURVEx-parterne burde have været bekendt med muligheden for sådanne skader, enten som følge af en kontraktbestemt handling, forsømmelse, objektivt ansvar eller en skadevoldende handling (herunder uden begrænsning som hel eller delvis følge af forsømmelse, naturkatastrofer, telekommunikationsfejl, tyveri eller destruktion af tjenesten). CURVEx samt CURVEx-parterne er ikke ansvarlige over for dig eller andre for tab, tingskade eller personskade, herunder, men ikke begrænset til død eller alvorlig personskade både ved brug af tjenesten samt ved efterfølgende kontrakt/aftale-forhold via tjenesten med en tredje part.

Nogle lande tillader muligvis ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for indirekte tab eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. CURVEx-parternes maksimale erstatningsansvar i forhold til dig for skader, tab eller handlinger kan under ingen omstændigheder overstige et tusinde dollars (1000,00 USD) i de lande og regioner hvor sådan en maksimal grænse lovligt kan fastsættes.

Du accepterer, at hvis du bliver påført tingskade, tab eller personskade som følge af CURVExs handlinger eller undladelser, er disse eventuelle skader, du måtte blive påført, ikke uoprettelige eller tilstrækkelige til at berettige dig til et påbud, som forhindrer brugen af eventuelle websites, tjenester, ejendom, produkter eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af CURVEx-parterne, og du har ingen ret til at forbyde eller begrænse udvikling, produktion, distribution, annoncering, udstilling eller anvendelse af websites, ejendom, produkter, tjenester eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af CURVEx-parterne.

Med din adgang til tjenesten accepterer du, at du frasiger dig rettigheder vedrørende krav, som er ukendte eller ikke forventes på dette tidspunkt, og i forbindelse med en sådan frasigelse, bekræfter du, at du har læst og forstået og hermed giver udtrykkeligt afkald på eventuelle fordele i erstatningsansvarsloven, købeloven, markedsføringsloven, aftaleloven samt lignende beskyttelseslove i et land, en stat eller et territorium.

CURVEx og CURVEx-partnere er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjeparter. CURVEx og CURVEx-partnere kan ikke gøres ansvarlige uanset krav og skade, kendt eller ukendt, der måtte opstå i forbindelse med et krav, du har mod sådanne tredjeparter.

CURVEx skal gøre dig opmærksom på, at CURVEx kan udgive nye eller ændre gamle virtuelle features med eller uden gebyr. CURVEx kan administrere, regulere, kontrollere, ændre og fjerne virtuelle features til enhver tid. CURVEx er ikke ansvarlig overfor dig eller en tredjepart, hvis CURVEx benytter sig af sådanne rettigheder.

Overførsel af virtuelle genstande/features er forbudt, og du accepterer at du er indforstået med, at du ikke må sælge, indløse eller på anden måde overføre virtuelle genstande til nogen person eller enhed.

Skadesløsholdelse

Du (og enhver tredjepart på hvis vegne du driver en konto eller aktivitet på tjenesten) accepterer, på CURVExs anmodning, at skadesløs-holde CURVEx og CURVEx-parterne i forbindelse med eventuelle krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, tab og udgifter, herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og -omkostninger som følge af eller i forbindelse med, men ikke begrænset til et eller flere af følgende forhold (herunder som følge af dine direkte aktiviteter på tjenesten eller aktiviteter, som udføres på dine vegne): (i) dit indhold eller din adgang til at bruge tjenesten, (ii) din misligholdelse eller påståede misligholdelse af disse anvendelsesvilkår, (iii) din overtrædelse af rettigheder tilhørende tredjepart, herunder, uden begrænsning, immaterielle rettigheder, publicityrettigheder, fortrolighedspligt, ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder, (iv) din overtrædelse af eventuelle love, regler, bestemmelser, regelsæt, vedtægter, forordninger eller ordrer fra en offentlig eller delvis offentlig myndighed, herunder uden begrænsning alle lovgivningsmæssige, administrative og lovgivende myndigheder, eller (v) enhver vildledende fremstilling fra din side. Du er forpligtet til at deltage i forsvaret af et krav i det omfang, CURVEx kræver det. CURVEx forbeholder sig ret til selv at forsvare og kontrollere et eventuelt forsvar mod erstatningskrav, som fremsættes mod dig, og du ikke ret til at afgøre krav uden CURVEs forudgående skriftlige tilladelse.

Voldgift

Der gælder følgende for tvister i relation til (1) dine eller CURVExs immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, handelsmærker, domænenavne, forretningshemmeligheder, ophavsretslige rettigheder og patenter), (2) overtrædelse af AP-vilkårene eller (3) overtrædelse af bestemmelserne under de grundlæggende vilkår ovenfor (”udeladte tvister): Du accepterer, at alle tvister mellem dig og CURVEx (uanset om tvisten også involverer en tredjepart) vedrørende din relation til CURVEx, herunder, men ikke begrænset til, tvister om CURVExs politikker og vilkår, din brug af tjenesten og/eller rettigheder i relation til privatlivets fred og/eller publicityrettigheder, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Danmarks voldgiftsinstituts gældende voldgiftsregler for voldgiftsbehandling af forbrugertvister, og du og CURVEx giver hermed udtrykkeligt afkald på retten til at indbringe tvister for en domstol. Du må kun indbringe krav på vegne af dig selv. Hverken du eller CURVEx har ret til at deltage i kollektive søgsmål eller voldgiftsbehandling af kollektive søgsmål i forbindelse med krav, som er dækket af denne aftale. Du accepterer også, at du ikke vil deltage i krav, som indbringes for en privat juridisk rådgiver eller tilsvarende, eller i konsoliderede krav, som involverer en anden persons konto, hvis CURVEx er part i processen. Bestemmelsen om afgørelse af tvister er underlagt dansk voldgiftsret. Med forbehold for eventuelle bestemmelser i gældende lov kan voldgiftsdommeren ikke tilkende skadeserstatning, afhjælpningsmidler eller erstatning, som er i konflikt med disse anvendelsesvilkår.

Voldgiftsaftalen gælder fortsat efter ophøret af din relation med CURVEx.

Du accepterer, at eventuelle krav som følge af eller i forbindelse med din relation med CURVEx skal fremsættes inden et år, efter at kravet er opstået. Herefter forældes retten til at fremsætte kravet, medmindre national lovgivning måtte bestemme andet.

Lovvalg og værneting

CURVExs vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til bestemmelserne i international privatret og er specifikt ikke omfattet af FN’s konvention for kontrakter om internationalt salg af varer. I forbindelse med eventuelle sagsanlæg i relation til voldgiftsbestemmelserne i disse anvendelsesvilkår eller udeladte tvister, accepterer du, at du er forpligtet til at indbringe eventuelle tvister, du måtte have med CURVEx, for en dansk voldgiftsret.

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse anvendelsesvilkår kendes ulovlige eller ugyldige af en voldgiftsret eller ikke kan håndhæves uanset grund, har dette ikke nogen betydning for gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Såfremt CURVEx undlader at gøre krav på en rettighed eller håndhæve en eller flere bestemmelser i disse anvendelsesvilkår, er dette ikke udtryk for CURVExs generelle afkald på en sådan bestemmelse eller rettighed. Intet afkald på en eller flere betingelser eller vilkår i disse anvendelsesvilkår udgør et generelt afkald på sådanne betingelser eller vilkår. Bestemmelsen om afgørelse af tvister gælder fortsat efter ophøret af dine transaktioner/brug af tjenesten.

Territoriale begrænsninger

De oplysninger, der stilles til rådighed på tjenesten, er ikke beregnet til at blive distribueret til eller brugt af personer eller enheder i jurisdiktioner eller lande, hvor en sådan distribution eller brug er i strid med gældende love eller bestemmelser, eller hvor der stilles krav om, at CURVEx skal registreres i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. CURVEx forbeholder sig ret til at begrænse tilgængeligheden af tjenesten eller dele heraf for bestemte personer, geografiske områder eller jurisdiktioner, til enhver tid og efter eget skøn, og til at begrænse mængden af indhold, programmer, produkter, tjenester eller andre funktioner, som CURVEx leverer.

Software i relation til tjenesten, eller som stilles til rådighed via tjenesten, er muligvis omfattet af danske eksportrestriktioner. Det er derfor ikke tilladt at downloade, eksportere eller geneksportere software fra tjenesten til et andet land, eller til en indbygger eller bosiddende i et andet land, som er omfattet af internationale embargo regler og sanktioner. Når du downloader softwaren i relation til tjenesten, garanterer du, at du ikke befinder dig, er under kontrol af eller er statsborger eller bosiddende i et land, som optræder på internationale embargo lister.