Anvendelsesvilkår

CURVEX ApS
Overgaden Neden Vandet 9A

1414, København

CVR nr.: 42112259

Telefon: 2240 7042

E-mail:
hello@curvex.dk 

Når du tilgår eller bruger CURVEX website eller derimod applikation, som der stilles til rådighed (samlet benævnt “tjenesten”), accepterer du, at du, uanset adgangsmetode og uanset brugertype, er bundet af CURVEXs Terms of use (anvendelsesvilkår), politik om beskyttelse af personoplysninger og handelsbetingelser.

Disse anvendelsesvilkår påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser – og accepten af disse anvendelsesvilkår, er et krav for at kunne tilgå tjenesten.

Grundlæggende vilkår

1. For at bruge tjenesten, skal du oprette/verificere dig med din google mail eller apple-ID, når du downloader appen eller når du registrerer dig selv i form af et køb på CURVEX website. I den forbindelse accepterer du, at CURVEX gives adgang til nogle af dine personoplysninger eller endda google mail.

2. Du er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, og du accepterer, at du på alle tidspunkter vil hemmeligholde dit brugernavn og adgangskode, og at du ikke vil sælge, overdrage, meddele en brugsret til eller uddelegere din konto, dit brugernavn eller dine kontorettigheder. Med undtagelse af personer eller virksomheder, som har udtrykkelig tilladelse til at oprette konti på vegne af deres medarbejdere eller kunder, accepterer du, at du ikke vil oprette en konto for andre end dig selv. Du garanterer også, at alle de oplysninger, du til enhver tid videregiver eller har videregivet til CURVEX, da du tilmeldte dig, er korrekte og aktuelle og at du til hver en tid vil holde dine oplysninger korrekte, aktuelle og ajourførte.

Hvis du har mistanke om, at nogle har skaffet sig uberettiget adgang til din konto, misbruger dit navn eller virksomhed, bedes du omgående kontakte www.hello@meew.dk

3. Du accepterer, at du ikke vil opsøge, indsamle eller bruge loginoplysninger tilhørende andre CURVEX-brugere.

4. Du må ikke smæde, forfølge, genere, misbruge, chikanere, give dig ud for eller intimidere personer eller enheder, og du må ikke slå private eller fortrolige oplysninger op offentligt via tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, dine eller andres kreditkortoplysninger, personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller tilsvarende nationale id-numre, ikke-offentlige telefonnumre eller ikke-offentlige e-mailadresser.

5. Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller ikke-tilladte formål. Du accepterer, at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser (fx internationale, europæiske, statslige, nationale og lokale anerkendte bestemmelser), der gælder for din brug af tjenesten og dit indhold.

6. Du garanterer, at du ejer det indhold, du slår op på eller via tjenesten, eller på anden måde har ret til at tildele de rettigheder og licenser til indholdet, som angives i disse anvendelsesvilkår, eller at du via tjenesten ikke overtræder eller krænker rettigheder tilhørende tredjepart, herunder uden begrænsning rettigheder i relation til privatlivets fred og publicity i relation til det indhold, du deler eller uploader via tjenesten, og at du har juridisk ret og kapacitet til at acceptere disse anvendelsesvilkår i din jurisdiktion.

7. Du må ikke redigere, ændre, tilpasse eller forandre tjenesten eller andre websites for at give et falskt indtryk af, at tjenesterne er knyttet til CURVEXs tjenester eller CURVEX generelt.

8. Du må ikke tilgå CURVEXs private API ved hjælp af andre metoder end dem, som CURVEX har tilladt. Brug af CURVEXs API er underlagt et separat sæt vilkår, som kan læses nedenfor.

9. Du må ikke bruge domænenavne eller webadresser i dit brugernavn uden virksomhedens eller tredjepartens forudgående skriftlig tilladelse.

10. CURVEX forbeholder sig ret til at annullere ethvert brugernavn uanset årsag. CURVEX har ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne, redigere, blokere og/eller overvåge indhold eller konti med indhold, som efter CURVEXs skøn overtræder disse anvendelsesvilkår.

11. Du må ikke forstyrre eller afbryde tjenesten, servere eller netværk, som bruges af tjenesten, herunder gennem overførsel af orme, virus, spyware, malware eller anden skadelig eller nedbrydende kode. Du må ikke indsætte indhold eller kode eller på anden måde ændre eller forstyrre gengivelsen eller visningen af CURVEX-sider i en brugers browser eller på en brugers enhed.

12. Du må ikke bruge tjenesten til at oprette konti ved hjælp af uautoriserede midler, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af en automatisk enhed, et script, en bot, spider, crawler eller scraper.

13. Du må ikke forsøge at hindre andre i at bruge eller have gavn af tjenesten, og du må ikke opfordre til eller muliggøre at overtræde disse anvendelsesvilkår eller andre CURVEX-vilkår.

14. I tilfælde af overtrædelse af disse anvendelsesvilkår eller CURVEXs øvrige vilkår, har CURVEX ret til efter eget skøn at lukke din CURVEX-konto, på adskillige af vores tjenester. Hvis du overtræder disse anvendelsesvilkår eller hensigten med dem eller på anden måde udsætter CURVEX for risiko eller mulig juridisk eksponering, kan CURVEX forhindre dig i at anvende hele eller dele af tjenesten.

15. Du accepterer, at CURVEX må kontakte dig, uden yderligere samtykke, med hensyn til, men ikke begrænset til, tilbud vedrørende produkter og tilbud i appen.


16. Du accepterer, at du er ansvarlig for at afholde alle de datagebyrer, du pålægges i forbindelse med din brug af tjenesten.

Generelle betingelser

CURVEX forbeholder sig ret til at ændre eller lukke tjenesten eller din adgang til tjenesten til enhver tid uanset årsag og uden forudgående varsel og erstatningspligt over for dig hvis CURVEX finder dette nødvendigt. Hvis CURVEX lukker din adgang til tjenesten, eller deaktiverer din konto, er dine data ikke længere tilgængelige via din konto.

I tilfælde af lukning bortfalder alle de brugsrettigheder og andre rettigheder, som du er blevet tildelt i henhold til disse anvendelsesvilkår, øjeblikkeligt. I tilfælde af tilkøb via tjenesten, vil CURVEX automatisk opsige dine abonnementer mv. fra den dag hvor din konto lukkes ned. Du vil således kunne blive faktureret for en periode efter din konto de facto er lukket.

CURVEX forbeholder sig ret til efter eget skøn at foretage løbende ændringer i disse anvendelsesvilkår (“opdaterede vilkår”). CURVEX forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer eller opdateringer til denne politik om anvendelsesvilkår. CURVEX opfordrer dig derfor til at gennemse politikken med jævne mellemrum. CURVEX underretter dig om eventuelle ændringer eller opdateringer, efter omstændighederne, hvor disse vurderes at være væsentlige. Med din fortsatte brug af CURVEX eller tjenesten, efter ændringer til politik om anvendelsesvilkår, accepterer du disse ændringer.

Du accepterer, at CURVEX har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, accepterer de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel nærmere fastsat dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt. Eventuelle tvister, der måtte opstå forud for ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, er underlagt disse anvendelsesvilkår.

Tjenesten eller den kommunikation, du modtager fra/via tjenesten, indeholder muligvis links til websites eller funktioner fra tredjepart. Der kan også være links til websites eller funktioner fra tredjepart i billeder eller kommentarer på tjenesten. Der findes muligvis også funktioner på tjenesten, som tillader interaktion mellem tjenesten og et website eller en funktion fra tredjepart, herunder applikationer, som forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med et website eller en funktion fra tredjepart. CURVEX kontrollerer ikke nogen web-tjenester fra tredjepart eller det tilhørende indhold. Du accepterer udtrykkeligt, at CURVEX ikke på nogen måde er ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tjenester eller funktioner fra tredjepart. Alle former for korrespondance eller forretningsaftaler med tredjeparter via tjenesten er udelukkende mellem dig og den pågældende tredjepart. Du kan efter eget skøn og på egen risiko vælge at bruge applikationer, der forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med en tjeneste fra tredjepart (herefter enkeltvis benævnt “applikation”), og en sådan applikation kan interagere med, oprette forbindelse til eller indsamle og/eller trække oplysninger fra og til din profil på tjenesten. Ved at bruge sådanne applikationer accepterer og bekræfter du følgende:

 

  • Hvis du bruger en applikation til at dele oplysninger, accepterer du, at der deles oplysninger om din profil på tjenesten,
  • Din brug af en applikation kan medføre, at der offentliggøres eller knyttes oplysninger, der kan identificere dig personligt, til dig, også selvom CURVEX ikke har leveret oplysningerne
  • Din brug af en applikation sker efter dit eget valg og på din egen risiko, og du er forpligtet til at skadesløsholde CURVEX-parterne (som defineret nedenfor) for aktivitet i relation til applikationen.

 

Tjenesten omfatter indhold, som ejes af CURVEX, eller som CURVEX har en brugsret til (“CURVEX-indhold”). CURVEX-indhold er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder mv., og CURVEX ejer indholdet, tjenesten og alle tilhørende rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre eller skjule eventuelle bemærkninger om ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre bemærkninger om patentbeskyttede rettigheder i eller i forbindelse med indholdet, og du må ikke gengive, ændre, tilpasse, udføre, vise, offentliggøre, distribuere, overføre, udsende, sælge, licensere eller på anden måde udnytte eller oprette afledte værker af CURVEX’s indhold.

CURVEX-navnet og -logoet er varemærker tilhørende CURVEX og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden CURVEXs forudgående skriftlige tilladelse, undtagen i overensstemmelse med vores retningslinjer for brandet, som også fremgår af denne politik. Endvidere er alle sideoverskrifter, tilpassede grafikker, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende CURVEX og må ikke kopieres, imiteres eller bruges hverken helt eller delvist uden CURVEXs forudgående skriftlige tilladelse.

Det er CURVEXs hensigt, at tjenesten skal være tilgængelig så meget som muligt. Der vil dog være situationer, hvor tjenesten muligvis bliver afbrudt, herunder, men ikke begrænset til planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, opdateringer, nødreparationer eller på grund af fejl på telekommunikationslinjer og/eller i udstyr.
 

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres som den er og forefindes, med alle tilhørende fejl og mangler. Hverken CURVEX eller deres stiftere, medarbejdere, ledere, bestyrelse eller agenter (samlet benævnt “CURVEX-parterne”) giver i det omfang, det er tilladt ved lov, nogen form for garanti eller godkendelse hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår:

  • Tjenesten
  • CURVEX-indhold
  • CURVEX-brugere
  • Sikkerhed i forbindelse med overførsel af oplysninger til CURVEX eller via tjenesten.

 

CURVEX godkender ikke indhold og fraskriver sig specifikt enhver form for ansvar eller garanti i forhold til personer eller enheder for eventuelle tab, skader (både faktiske skader, følgeskader, pønale skader og andre skader), personskade, erstatningsansvar eller andre former for erstatning eller ansvar baseret på eller so følge af indhold, adfærd eller efterfølgende samarbejde på baggrund af indhold og brug af tjenesten.

CURVEX samt CURVEX-parterne kan ikke holdes ansvarlige overfor for dig og for eventuelle tab eller skader uanset art (herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, økonomiske, pønale, særlige, tilfældige tab eller skader eller følgeskader) i direkte eller indirekte relation til: (a) tjenesten, (b) CURVEX-indhold, (c) din brug af eller manglende adgang til at bruge tjenesten eller tjenestens funktionsmåde, (d) eventuelle handlinger i forbindelse med en undersøgelse foretaget af CURVEX-partnerne eller politiet samt overordnede myndigheder vedrørende din eller en anden parts brug af tjenesten, (e) eventuelle handlinger foretaget af ejere af ophavsrettigheder eller immaterielle rettigheder, (f) eventuelle fejl eller mangler i tjenestens drift eller (g) eventuelle skader på en brugers computer, mobilenhed eller andet udstyr eller teknologi, herunder, men ikke begrænset til skader som følge af sikkerhedsbrud eller virus, bugs, manipulation, svindel, fejl, mangler, afbrydelser, defekter, forsinkelser i driften eller transmissionen, fejl på computerlinjen eller netværksfejl eller andre tekniske fejl eller fejlfunktioner, herunder mistet goodwill, datatab, nøjagtighed af resultater eller computerfejl. Dette gælder også selvom der er tale om forudsigelige fejl, eller CURVEX-parterne burde have været bekendt med muligheden for sådanne skader, enten som følge af en kontraktbestemt handling, forsømmelse, objektivt ansvar eller en skadevoldende handling (herunder uden begrænsning som hel eller delvis følge af forsømmelse, naturkatastrofer, telekommunikationsfejl, tyveri eller destruktion af tjenesten). CURVEX samt CURVEX-parterne er ikke ansvarlige over for dig eller andre for tab, tingskade eller personskade, herunder, men ikke begrænset til død eller alvorlig personskade både ved brug af tjenesten samt ved efterfølgende kontrakt/aftale-forhold via tjenesten med en tredje part.

Du accepterer, at hvis du bliver påført tingskade, tab eller personskade som følge af CURVEXs handlinger eller undladelser, er disse eventuelle skader, du måtte blive påført, ikke uoprettelige eller tilstrækkelige til at berettige dig til et påbud, som forhindrer brugen af eventuelle websites, tjenester, ejendom, produkter eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af CURVEX-parterne, og du har ingen ret til at forbyde eller begrænse udvikling, produktion, distribution, annoncering, udstilling eller anvendelse af websites, ejendom, produkter, tjenester eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af CURVEX-parterne.

Med din adgang til tjenesten accepterer du, at du frasiger dig rettigheder vedrørende krav, som er ukendte eller ikke forventes på dette tidspunkt, og i forbindelse med en sådan frasigelse, bekræfter du, at du har læst og forstået og hermed giver udtrykkeligt afkald på eventuelle fordele i erstatningsansvarsloven, købeloven, markedsføringsloven, aftaleloven samt lignende beskyttelseslove i et land, en stat eller et territorium.

CURVEX og CURVEX-partnere er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjeparter. CURVEX og CURVEX-partnere kan ikke gøres ansvarlige uanset krav og skade, kendt eller ukendt, der måtte opstå i forbindelse med et krav, du har mod sådanne tredjeparter.

CURVEX skal gøre opmærksom på, at CURVEX kan udgive nye eller ændre gamle virtuelle features med eller uden gebyr. CURVEX kan administrere, regulere, kontrollere, ændre og fjerne virtuelle features til enhver tid. CURVEX er ikke ansvarlig overfor dig eller en tredjepart, hvis CURVEX benytter sig af sådanne rettigheder.
Overførsel af virtuelle genstande/features er forbudt, og du accepterer at du er indforstået med, at du ikke må sælge, indløse eller på anden måde overføre virtuelle genstande til nogen person eller enhe

CURVEXS headsets

Hjernescanneren er ikke tilsigtet eller anset for at værende en medicinsk enhed, og den kurerer ikke nogen psykiske lidelser eller sygdomme. CURVEX anbefaler på det kraftigste at den enkelte bruger opsøger eller tager kontakt til en specialist eller egen læge, såfremt vedkommende lider af symptomer fra bekendte psykiske sygdomme.

CURVEX-tjenesten (de udarbejdede headsets og applikationen) anvendes ikke til at give en helt konkret diagnose, behandling eller helbredelse af nogen psykisk sygdom. Applikationen er rent kommerciel og bruges til at spore/måle en brugers forskellige mentale stadier vedkommende begår sig i via de fem frekvensstadier: gamma, beta, alfa, theta og delta, samt den enkeltes meditative tilstande. Produktet monitorerer udelukkende hjernen, og dens frekvenser.
 

Skadeløsholdelse

Du (og enhver tredjepart på hvis vegne du driver en konto eller aktivitet på tjenesten) accepterer, på CURVEXs anmodning, at skadesløsholde CURVEX og CURVEX-parterne i forbindelse med eventuelle krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, tab og udgifter, herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og -omkostninger som følge af eller i forbindelse med, men ikke begrænset til et eller flere af følgende forhold (herunder som følge af dine direkte aktiviteter på tjenesten eller aktiviteter, som udføres på dine vegne): (i) dit indhold eller din adgang til at bruge tjenesten, (ii) din misligholdelse eller påståede misligholdelse af disse anvendelsesvilkår, (iii) din overtrædelse af rettigheder tilhørende tredjepart, herunder, uden begrænsning, immaterielle rettigheder, publicityrettigheder, fortrolighedspligt, ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder, (iv) din overtrædelse af eventuelle love, regler, bestemmelser, regelsæt, vedtægter, forordninger eller ordrer fra en offentlig eller delvis offentlig myndighed, herunder uden begrænsning alle lovgivningsmæssige, administrative og lovgivende myndigheder, eller (v) enhver vildledende fremstilling fra din side. Du er forpligtet til at deltage i forsvaret af et krav i det omfang, CURVEX kræver det. CURVEX forbeholder sig ret til selv at forsvare og kontrollere et eventuelt forsvar mod erstatningskrav, som fremsættes mod dig, og du ikke ret til at afgøre krav uden CURVEXs forudgående skriftlige tilladelse. 

Voldgift

Der gælder følgende for tvister i relation til (1) dine eller CURVEXs immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, handelsmærker, domænenavne, forretningshemmeligheder, ophavsretslige rettigheder og patenter), (2) overtrædelse af AP-vilkårene eller (3) overtrædelse af bestemmelserne under de grundlæggende vilkår ovenfor (”udeladte tvister): Du accepterer, at alle tvister mellem dig og CURVEX (uanset om tvisten også involverer en tredjepart) vedrørende din relation til CURVEX, herunder, men ikke begrænset til, tvister om CURVEXs politikker og vilkår, din brug af tjenesten og/eller rettigheder i relation til privatlivets fred og/eller publicityrettigheder, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Danmarks voldgiftsinstituts gældende voldgiftsregler for voldgiftsbehandling af forbrugertvister, og du og CURVEX giver hermed udtrykkeligt afkald på retten til at indbringe tvister for en domstol. Du må kun indbringe krav på vegne af dig selv. 

Hverken du eller CURVEX har ret til at deltage i kollektive søgsmål eller voldgiftsbehandling af kollektive søgsmål i forbindelse med krav, som er dækket af denne aftale. Du accepterer også, at du ikke vil deltage i krav, som indbringes for en privat juridisk rådgiver eller tilsvarende, eller i konsoliderede krav, som involverer en anden persons konto, hvis CURVEX er part i processen. Bestemmelsen om afgørelse af tvister er underlagt dansk voldgiftsret. Med forbehold for eventuelle bestemmelser i gældende lov kan voldgiftsdommeren ikke tilkende skadeserstatning, afhjælpningsmidler eller erstatning, som er i konflikt med disse anvendelsesvilkår.

Voldgiftsaftalen gælder fortsat efter ophøret af din relation med CURVEX.

Du accepterer, at eventuelle krav som følge af eller i forbindelse med din relation med CURVEX skal fremsættes inden et år, efter at kravet er opstået. Herefter forældes retten til at fremsætte kravet, medmindre national lovgivning måtte bestemme andet.
 

Lovvalg og værneting

CURVEXs vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til bestemmelserne i international privatret og er specifikt ikke omfattet af FN’s konvention for kontrakter om internationalt salg af varer. I forbindelse med eventuelle sagsanlæg i relation til voldgiftsbestemmelserne i disse anvendelsesvilkår eller udeladte tvister, accepterer du, at du er forpligtet til at indbringe eventuelle tvister, du måtte have med CURVEX, for en dansk voldgiftsret.

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse anvendelsesvilkår kendes ulovlige eller ugyldige af en voldgiftsret eller ikke kan håndhæves uanset grund, har dette ikke nogen betydning for gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Såfremt CURVEX undlader at gøre krav på en rettighed eller håndhæve en eller flere bestemmelser i disse anvendelsesvilkår, er dette ikke udtryk for CURVEXs generelle afkald på en sådan bestemmelse eller rettighed. Intet afkald på en eller flere betingelser eller vilkår i disse anvendelsesvilkår udgør et generelt afkald på sådanne betingelser eller vilkår. Bestemmelsen om afgørelse af tvister gælder fortsat efter ophøret af dine transaktioner/brug af tjenesten.

 

Territoriale begrænsninger

De oplysninger, der stilles til rådighed på tjenesten, er ikke beregnet til at blive distribueret til eller brugt af personer eller enheder i jurisdiktioner eller lande, hvor en sådan distribution eller brug er i strid med gældende love eller bestemmelser, eller hvor der stilles krav om, at CURVEX skal registreres i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. CURVEX forbeholder sig ret til at begrænse tilgængeligheden af tjenesten eller dele heraf for bestemte personer, geografiske områder eller jurisdiktioner, til enhver tid og efter eget skøn, og til at begrænse mængden af indhold, programmer, produkter, tjenester eller andre funktioner, som CURVEX leverer.

Software i relation til tjenesten, eller som stilles til rådighed via tjenesten, er muligvis omfattet af danske eksportrestriktioner. Det er derfor ikke tilladt at downloade, eksportere eller geneksportere software fra tjenesten til et andet land, eller til en indbygger eller bosiddende i et andet land, som er omfattet af internationale embargo regler og sanktioner. Når du downloader softwaren i relation til tjenesten, garanterer du, at du ikke befinder dig, er under kontrol af eller er statsborger eller bosiddende i et land, som optræder på internationale embargo lister.